Thursday, 18/8/2022 | 7:49 UTC+0
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД-ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО”

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

сэдэвт сарын аяны хүрээнд иргэдийг соён гэгээрүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор “ИРГЭН БҮРТ ЭРҮҮЛ ХҮНС” сэдэвт сурталчилгааны хуудсыг 250 ширхэгийг хэвлэн, түгээж байна.

Cэтгэгдэл үлдээх
About